Remonstranten GET OUT

De Remonstranten wilden een glossy ter gelegenheid van hun 400-jarig bestaan. Met een interne redactie bedachten we de inhoud. Als eindredacteur zette ik schrijvers aan het werk, en maakte ik hun teksten klaar voor de vormgeving. Mooie klus!!