Jezus!


Wat was het een feest om te maken: de glossy Jezus! met Arthur Japin als hoofdredacteur. Ik interviewde hem tijdens een bezoek aan Israël en schreef nog een aantal andere teksten voor het blad. Verder deed ik de eindredactie van het hele blad. Jezus! verscheen in februari 2015. Vormgeving: Kessels Kramer.