Micha Cursus (versie 2)


De vernieuwde Micha Cursus, waarmee een groep in zes avonden onderwerpen bespreekt die met ‘goed en recht doen’ te maken hebben, zoals natuur en milieu, zorg voor de naaste, omgaan met geld en bezit. De cursus wordt gegeven in kerken en gemeentes in heel Nederland. Met input van experts bedacht ik de opzet van elke avond en schreef het cursusmateriaal. Vormgeving: Theresia Koelewijn.