Kleur je wereld groen

Een kinderboek over zorgen voor de schepping. Aan de hand van de zeven scheppingsdagen leg ik uit hoe de natuur werkt, hoe het nu met haar gaat en wat we daaraan kunnen doen. Met haalbare acties voor kinderen, veel weetjes, puzzels en experimenten. Prachtig geïllustreerd door Linda Verholt: elke pagina is een feest! José Korsaan bedacht leuke opdrachten en experimenten. Uitgegeven in de Micha Boekenreeks bij Buijten en Schipperheijn.


De Bijbel in de Bijlmer

Als ghostwriter van Samuel Lee, Theoloog des Vaderlands 2020, herschreef ik zijn bijbelstudies over migranten in de Bijbel en interviewde ik inwoners van de Bijlmer. Met prachtige foto's van Ruben Timman. Een uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap.


Jubileum Stichting Gave Magazine

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van stichting Gave maakte ik, met een interne redactie het Gave Magazine. Met interviews, columns en portretten en op de cover en in het binnenwerk prachtige foto's van Sjaak Verboom uit zijn collectie 'This is my country'. Vormgeving en productie: IDD.


Hoe Kan Ik Groener Leven?

Hoe kan ik groener leven? Dat is de eerste titel uit een serie 'brievenboekjes' van uitgeverij Vuurbaak. Uitgever Peter Johannes kwam met het idee en ik werkte het concept uit. Het tweede deeltje werd geschreven door Fija van der Weide over 'Hoe krijg ik meer rust in mijn leven?' Ik begeleidde haar bij het schrijven en leerde daar zelf ook weer veel van.


Micha Cursus

Wat een klus! Maar wel een hele leuke: het maken van een cursus is heel bijzonder om te doen. Want hoe krijg je de cursist van A naar B? De Michacursus kreeg als ondertitel: zorgen voor elkaar en voor de schepping. Helemaal vernieuwd en prachtig vormgegeven door Linda Verholt.


ChristenUnie Magazine

Voor het magazine van de Christenunie had ik een dubbelinterview met Gert-Jan Segers en Ineke Bakker, expert mensenhandel en prostitutie bij het Leger des Heils. Een boeiend en ontroerend gesprek.

Pagina's van ChristenUnie_Mag_Dec2019_V6-2


Groen op hakken

Het boek 'Groen op hakken' is gemaakt door een groep vrouwen die allemaal op hun manier bezig zijn met duurzaamheid. Ik schreef het hoofdstuk over eerlijke kleding. Uitgave Royal Jongbloed 2019.


Diakonia Magazine

Voor het blad Diakonia van de Protestantse Kerk maak ik zeven verhalen over de zeven werken van barmhartigheid. Elke keer een persoon die een 'werk van barmhartigheid' in praktijk brengt. Op de cover Ans Bosma over haar liefde voor vluchtelingen.


GET OUT Glossy

Voor de glossy GET OUT interviewde ik Arthur Japin over de Remonstrantse spreuk 'Eenheid in het nodige, vrijheid in het onzekere en in alles de liefde'.


Remonstranten GET OUT

De Remonstranten wilden een glossy ter gelegenheid van hun 400-jarig bestaan. Met een interne redactie bedachten we de inhoud. Als eindredacteur zette ik schrijvers aan het werk, en maakte ik hun teksten klaar voor de vormgeving. Mooie klus!!